Ogłoszenia Parafialne 18.04.2019 r.

                  Ogłoszenia Parafialne

                    Wielki Czwartek – 18.04.2019r.

 

1.Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, będzie przeniesienie Najświętszego

    Sakramentu do ołtarza adoracji. Ołtarz adoracji jest w kaplicy św.

    Jana Pawła II. Adoracja będzie trwała do godziny 22,00.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w adoracji.

 

2.Wielki Piątek :

Wielki piątek nas katolików obowiązuje post, tzn. powstrzymujemy się od jedzenia pokarmów mięsnych i jemy raz do syta i dwa razy lekko, to dotyczy ludzi między 18 a 60 rokiem życia. Pozostałych dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

-Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 9,00 w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

-Adoracja Najświętszego sakramentu w ołtarzu adoracji będzie po nabożeństwie Drogi Krzyżowej do 18,30. Zapraszamy do udziału w adoracji.

 

-W tym dniu odwiedzimy chorych z sakramentem spowiedzi i komunii św. Odwiedziny rozpoczynamy od godz. 9,30.

 

Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18,30. W czasie liturgii będzie adoracja krzyża. Część parafian będzie mogła adorować krzyż w czasie liturgii, a pozostali po zakończeniu liturgii. W czasie adoracji można złożyć ofiarę na konserwacje Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia czyli Ołtarza Grobu. Adoracja będzie do godz. 22,00.

 

3.W dniu dzisiejszym po liturgii możemy zaopatrzyć się świąteczne czasopisma,

    które są wyłożone na stoliku przy ołtarzu Matki Bożej Fatimskiej.