Ogłoszenia duszpasterskie 3.11.2019 r.

1. Dzisiaj :

- nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30. Modlitwie Kościoła poddamy wiernych zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych z ul. Mieszka I.

2.W tym tygodniu będziemy wspominać:

- poniedziałek - św. Karola Boromeusza. Msza Św. o godz. 18:00 w Intencji KPRM „Barka

- sobota - Rocznica poświecenia Bazyliki Laterańskiej 

Nabożeństwa wypominkowe godz. 17:30

- poniedziałek: ul. Kazimierza Odnowiciela, Łużycka, Polna.

- wtorek: ul. Mieszka II

- środa : ul. Bolesława Krzywoustego, M.C. Skłodowskiej, Spacerowa, Staszica, Naskarpie, Łąkowa

- czwartek: ul. Górnicza, Miarki, Zawidowska, Klasztorna, Łukasiewicza.

- piątek : uł. Esperantystów, Królowej Jadwigi, M. Kopernika.

- sobota : ul. Bolesława Śmiałego, Wojska Polskiego, Gajowa.

- niedziela : ul. Władysława Hermana, Worcella, A, Mickiewicza, Włókiennicza.

- kartki wypominkowe nie mające wpisu nazwy ulicy zostaną podane modlitwie 17.11.br.

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary. Na remont prezbiterium złożono w tym tygodniu ofiary w kwocie 800,00 zł., i na witraże 450,00 zł.

3. Gazety są wyłożone na stoliku przy ołtarzu „Jezusa Miłosiernego”. Opłatę za gazety składamy do puszki .

4. W tym tygodniu zakończyliśmy malowanie pomieszczeń przy kaplicy Jana Pawła II i korytarza łączącego kaplicę z kościołem głównym, pomieszczenia sanitariatów.

5. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkanie formacyjne w najbliższą środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy także uczniów klas 6 którzy w tym roku rozpoczną trzyletnią formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. 

6.  Od 1 do 8 listopada możemy otrzymać odpust zupełny za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.