Ogłoszenia duszpasterskie 20.10.2019 r.

1.W tym tygodniu będziemy wspominać:

- wtorek - św. Jana Pawła II

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary. Na remont prezbiterium w tym tygodniu złożono kwotę 1500,00 zł. Na witraże 170,00 zł.

3. Gazety są wyłożone na stoliku przy ołtarzu „Jezusa Miłosiernego”. Opłatę za gazety składamy do puszki.

4. Kartki wypominkowe są wyłożone na klęcznikach przed ołtarzem: „Jezusa Miłosiernego i Serca Pana Jezusa”. Prosimy o czytelne wypełnienie. Wpisujemy na kartce imię osoby zmarłej, którą chcemy polecić modlitwie Kościoła. Wpisujemy też na kartce nazwę ulicy, a przy ulicy Kazimierza Wielkiego numer bloku. Kartki wypełnione składamy do puszki ustawionej na stopniu w prezbiterium. Ofiary przy tej okazji składane przeznaczmy na prowadzone odnowienie prezbiterium.

5. Od poniedziałku będzie można rezerwować Msze na rok 2020. W niedzielę 27.10. br. będą do odebrania plany Mszy św. gregoriańskich zamówionych na rok 2020.

6. W tym tygodniu do wieczności odeszli z naszej wspólnoty parafialnej:

- Eugenia Łukasiewicz

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie,

a Światłość wiekuista niech im świeci.